Recente opdrachten

Bedrijfsleven
 • Verbeteren klantgerichtheid technisch bedrijf (2014-2015)
  De directie van een technisch bedrijf met een uitstekende naam in de markt realiseert zich dat de klantgerichtheid beter kan. Ook onderkent ze de noodzaak van blijvende verbetering  van de professionaliteit van de medewerkers. Bureau Balg ondersteunt de directie en medewerkers bij het operationaliseren van het verbetertraject. Dat wordt cyclisch opgezet rondom een aantal cruciale processen (samenwerking, communicatie, klantcontact, kennisontwikkeling). Door niet zozeer te focussen op knelpunten, maar vooral ook op eigen kennis en kracht verbetert de service aan klanten, wordt de doorlooptijd van projecten verkort, stijgt het rendement  en neemt de medewerker-tevredenheid toe
 • Herijking strategie MKB bedrijf (2013-2014)
  De algemeen directeur van het bedrijf, die de afgelopen jaren vooral op kostenbeheersing heeft gestuurd, wil een gesprekspartner om de strategische koers te helpen bepalen. In drie klankbordgesprekken met de directie wordt de strategie voor de komende 5 jaren helder. Logisch, simpel, maar behoorlijk anders dan oorspronkelijk gedacht. De strategie past bij het bedrijf, bij het bedrijfsimago en, niet onbelangrijk, ook bij de persoonlijkheid van de algemeen directeur. 
 • Verbeteren relatiebeheer van adviesbureau (2012).
  Een commercieel adviesbureau, met een verleden als overheidsbedrijf, merkt, dat een sterkere focus op relatiebeheer en acquisitie geen overbodige luxe is en schakelt bureau Balg in om medewerkers te trainen. Tot tevredenheid van de opdrachtgever verdubbelt het aantal offertes binnen een jaar en krijgen de medewerkers plezier in het aangaan van een diepgaandere relatie met hun potentiële opdrachtgevers 
Overheid 
 • Definiëren van de nieuwe rol van de gemeente (2015)
  De projectgroep die de nieuwe rol van de gemeente moet uitwerken organiseert een heidag om zowel de nieuwe rol als de consequenties voor de lopende projecten in kaart te brengen.
  Bureau Balg geeft informatie als ervaringsdeskundige en spiegelt met betrokken projectleiders over hun invulling daarvan. Vragen en onduidelijkheid maken geleidelijk aan plaats voor daadkracht en enthousiasme.
 • Verduidelijken van het proces van overheidsparticipatie (2014)
  Een 100.000+ gemeente wil het verandertraject van burger- naar overheidsparticipatie intensiveren. In een aantal workshops worden ervaringen van medewerkers vergeleken met het ontwikkeltraject dat 'voorloper' gemeenten al hebben afgelegd. Dit geeft goede handvatten om zelf ook de ambitie, de stip aan de horizon en de volgende stappen te definiëren (2014).
 • Verbeteren samenwerking met bewoners-gemeente (2013-2014)
  Een middelgrote gemeente  wil een veel grotere betrokkenheid van bewoners bij het uitvoeren van het beleid op het gebied van Welzijn en Zorg. Een team dat verantwoordelijk is voor een deelprogramma zoekt de ondersteuning van bureau Balg om te bepalen hoe zij dat moeten aanpakken. Tot hun verrassing ervaren zij, dat 'anders kijken' het antwoord geeft. In plaats van te concentreren op het 'hoe' blijkt het antwoord te liggen in het duidelijk krijgen van het 'wat' en het 'waarom'.
 • Verbeteren klantgerichtheid Rijksdienst (2013)
  De Rijksdienst bevindt zich midden in een ingrijpende omschakeling naar een marktgerichte organisatie en heeft daar een aantal interne medewerkers een centrale rol in gegeven. De medewerkers zoeken naar een juiste en effectieve invulling van hun rol. In een zevental gesprekken met bureau Balg krijgen zij meer grip op wat een marktgerichte  organisatie betekent en wat hun rol daarin kan zijn (2013) 

 • Verbeteren samenwerking met bewoners en waterschap (2013)
  Een waterschap merkt dat grondgebruikers in toenemende mate met wensen komen, die vaak niet goed passen bij hun procedures en regels. Sommige medewerkers gaan daar soepel mee om, anderen hebben daar veel moeite mee. Bureau Balg geeft, samen met de LVKK, een aantal workshops over 'houding en gedrag' . In de workshops wordt gedrag bespreekbaar gemaakt. Een gevoelig onderwerp uiteraard en daarom is de opdrachtgever blij met een externe partij, die daarover respectvol de confrontatie aan durft te gaan


Bureau Balg
Curieplein 7
7242 KH LOCHEM

contact
info@balg.nl
06 - 23 58 76 51
by Sitework